تهیه و نصب زمین چمن مصنوعی روستای نخجیروان

portfolio
portfolio
مشخصات پروژه
  • دسته بندی: چمن مصنوعی
توضیحات پروژه

پروژه تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال روستای نخجیروان محلات
کارفرما: اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی
متراژ: 1000 مترمربع
نوع چمن: مونوفیلامنت 12000

More توضیحات پروژه

Enter your keyword